Rakstisks jautājums E-4239/05 Umberto Guidoni (GUE/NGL) Komisijai. šķēršļiem zinātniskās informācijas izplatīšanai sabiedrībā