Rakstisks jautājums P-2783/06 iesniedza Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisijai. Eiropas Padomes ziņojums par CIP ieslodzījumu vietām un nelikumīgajiem lidojumiem Eiropas Savienībā