Rakstisks jautājums E-7443/10 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. Ūdens kā cilvēka pamattiesības