COVID-19 protrūkis (2021 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/267, kuriuo, atsižvelgiant į tebesitęsiančią COVID-19 krizę, nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo, tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse ir tam tikrų Reglamente (ES) 2020/698 (OL L 60, 2021 2 22, p. 1.) nurodytų laikotarpių pratęsimo) 2021/C 76 I/03