Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Nowa europejska przestrzeń badawcza na rzecz badań naukowych i innowacji