Rakstisks jautājums E-0242/06 iesniedza Chris Davies (ALDE) Komisijai. Haizivju populācijas