2014/864/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 28. novembris ) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9112) Dokuments attiecas uz EEZ