Pieņemšana galīgā variantā Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījumam Nr. 8