Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - V SADAĻA. SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ DARBĪBA - II NODAĻA. KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA - 1. iedaļa. Kopīgi noteikumi - III-294. pants