Rakstisks jautājums E-2010/04 Iesniedzis: Christopher Huhne (ALDE) Komisijai. Komisijas personālsastāvu