Komisijas Regula (EK) Nr. 524/2005 (2005. gada 1. aprīlis), ar ko nosaka galīgo kompensācijas likmi un procentus B sistēmas izvešanas atļauju piešķiršanai augļu un dārzeņu nozarē (tomātiem, apelsīniem, citroniem un āboliem)