Yttrande från Regionkommittén om Naturkatastrofer (skogsbränder, översvämningar, torka)