Mnenje Odbora regij o naravnih katastrofah (požari, poplave, suša)