Stanovisko Výboru regiónov na tému: Prírodné katastrofy (požiare, záplavy, suchá)