Regionų komiteto nuomonės projektas dėl Stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, sausros)