Γνωμοδοτηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα Οι φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, ξηρασία)