Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Uzņēmumu sociālā atbildība globalizētā ekonomikā — novērtēšanas un informācijas sniegšanas instrumenti”