Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem