Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/136, annettu 4 päivänä helmikuuta 2021, polttomoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa ja vain sisäisesti ladattavissa hybridisähköajoneuvoissa käytettävien valodiodeilla varustettujen tehokkaiden ajoneuvon ulkovalaisimien käytön hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1119 ja valodiodeilla varustettujen tehokkaiden ajoneuvon ulkovalaisimien käytön hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla innovatiiviseksi teknologiaksi tiettyjen kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi siltä osin kuin asia koskee yhdenmukaistettua kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälistä testimenetelmää annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1339 oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)