Komisijas Regula (EK) Nr. 1378/2006 ( 2006. gada 19. septembris ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem