TITJUR Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2006. gada 12. janvārī. # Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Apelācija - Kopienas preču zīme - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Stāvus novietojamas augļu dzērienu un augļu sulu paku trīsdimensiju formas - Absolūts atteikuma pamatojums - Atšķirtspēja. # Lieta C-173/04 P. Deutsche SiSi-Werke/ITSB