Rakstisks jautājums E-010987/10 Oreste Rossi (EFD) Komisijai. ES: Itālijas neto ieguldījums budžetā 2008. gadā