PROPCELEX Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.