Milac TITJUR Concluziile avocatului general Capotorti prezentate la data de11 aprilie 1978. # Milac, Groß- und Außenhandel Arnold Nöll împotriva Hauptzollamt de Sarrebruck. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht des Saarlandes - Germania. # Cauza 131/77.