Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc – výsledok prvého čítania v Európskom parlamente (Brusel, 3. až 4. apríla 2019)