Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 – Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma iznākums (Brisele, 2019. gada 3. un 4. aprīlis)