Rakstisks jautājums P-4709/06 iesniedza Philip Claeys (NI) Komisijai. Komisijas iejaukšanās dalībvalstu iekšējās lietās