Lieta T-467/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 20. septembra spriedums – Barata/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu – Civildienests – Līgumdarbinieku atlases procedūra – Pieņemšana darbā – Uzaicinājums izteikt ieinteresētību EP/CAST/16/2016 – Šoferi – Praktiskie un teorētiskais pārbaudījumi, kas rīkoti pēc datubāzes izveides – Teorētiskā pārbaudījuma neizturēšana – Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību atcelšana un datu bāzes anulēšana – Strīda priekšmeta zudums – Intereses celt prasību saglabāšanās – Daļēja tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas – Daļēja nepieņemamība)