Rakstisks jautājums P-010902/11 Estelle Grelier (S&D) Komisijai. Rumānijas valdības nostājas atbilstība Eiropas tiesību aktiem konkurences jomā