Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - V SADAĻA. SAVIENĪBAS ĀRĒJĀ DARBĪBA - VI NODAĻA. STARPTAUTISKI NOLĪGUMI - III-324. pants