Sažetak Odluke Komisije od 17. prosinca 2018. koja se odnosi na postupak na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (Predmet AT.40428 – Guess) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 8455)