Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2018, které se týká řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.40428 – Guess) (oznámeno pod číslem C(2018) 8455)