Komisijas Regula (EK) Nr. 1711/2006 ( 2006. gada 20. novembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 462/2003 un (EK) Nr. 1556/2006 attiecībā uz importa licenču pieteikumu iesniegšanu cūkgaļas tirgū 2007. gada pirmajā ceturksnī