Delegirani sklep Komisije (EU) 2019/971 z dne 26. februarja 2019 o opredelitvi zahtev glede storitve varnega računa v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta, ki prosilcem omogoča, da predložijo potrebne dodatne informacije ali dokumentacijo (Besedilo velja za EGP.)