Decizia delegată (UE) 2019/971 a Comisiei din 26 februarie 2019 privind definirea cerințelor aplicabile serviciului de cont securizat în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1240 al Parlamentului European și al Consiliului, care le permite solicitanților să furnizeze orice informații sau documente suplimentare necesare (Text cu relevanță pentru SEE.)