2019 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2019/971 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240 6 straipsnio 4 dalyje nurodytos saugios paskyros paslaugos, kuria prašytojams sudaroma galimybė pateikti papildomos informacijos arba dokumentus, reikalavimų apibrėžties (Tekstas svarbus EEE.)