Komission delegoitu päätös (EU) 2019/971, annettu 26 päivänä helmikuuta 2019, vaatimusten määrittämisestä sellaista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1240 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua suojattua tiliä varten, jonka avulla hakijat voivat toimittaa vaadittuja lisätietoja ja -asiakirjoja (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)