Lieta C-248/04: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2006. gada 26. oktobrī ( College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Koninklijke Coöperatie Cosun UA pret Minister van Landbouw , Natuur en Voedselkwaliteit (Prejudiciāls nolēmums — Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Cukurs — Regulas (EEK) Nr. 1785/81 26. pants un Regulas (EEK) Nr. 2670/81 3. pants — Maksājums, kas jāveic par iekšējā tirgū realizētu C cukuru — Regulas (EEK) Nr. 1430/79 13. panta nepiemērojamība — Iespējas atmaksāt maksājumu vai atbrīvot no tā taisnīguma iemeslu dēļ neesamība — Regulas (EEK) Nr. 1785/81 un Regulas (EEK) Nr. 2670/81 spēkā esamība — Vienlīdzības un tiesiskās drošības princips — Taisnīgums)