1998 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 447/98 dėl pranešimų, terminų ir nagrinėjimų numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4064/89 dėl įmonių koncentracijos kontrolėstekstas svarbus EEE.