Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas ES vārdā jāieņem Apvienotajā padomē, kura izveidota saskaņā ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, attiecībā uz atsevišķu EPN IV pielikumā iekļauto references daudzumu koriģēšanu