MEDIA 2007 — Izstrāde, izplatīšana popularizēšana un training — Aicinājums iesniegt priekšlikumus — EACEA 18/06 — Training