Lieta C-409/06: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgericht Köln (Vācija) 2006. gada 9. oktobra rīkojumu — Winner Wetten GmbH pret Bürgermeisterin der Stadt Bergheim