Rakstisks jautājums E-3631/05 Pierre Schapira (PSE) Komisijai. EuropAid finansēšanas sistēmas ārējo auditu