Līgums par Konstitūciju Eiropai - III DAĻA. SAVIENĪBAS POLITIKA UN DARBĪBA - VI SADAĻA. SAVIENĪBAS DARBĪBA - III NODAĻA. PASTIPRINĀTA SADARBĪBA - III-416. pants