Rakstisks jautājums E-4882/06 iesniedza Roberta Angelilli (UEN), Salvatore Tatarella (UEN), Romano La Russa (UEN), Sergio Berlato (UEN) un Alessandro Foglietta (UEN) Komisijai. Iespējamie sivēnu kaušanas noteikumu izņēmumi Sardīnijā