Līgums par Konstitūciju Eiropai - II DAĻA. SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA - I SADAĻA. CIEŅA - II-64. pants