Komisijas Regula (EK) Nr. 1978/2004 (2004. gada 16. novembris), ar ko izveido vienības vērtības konkrētu ātrbojīgu preču muitas vērtības noteikšanai