lieta T-48/05: Prasība pret Eiropas Kopienu Komisiju, ko Yves Franchet un Daniel Byk iesniedza 2005. gada 28. janvārī