Decizia (UE) 2020/348 a Comisiei din 24 octombrie 2019 privind schema de ajutoare SA.35980 – 2019/C Regatul Unit – Reforma pieței energiei electrice: Mecanismul de asigurare a capacității [notificată cu numărul C(2019) 7610] (Text cu relevanță pentru SEE)