Padomes Regula (EEK) Nr. 3172/89 (1989. gada 16. oktobris) par EEK un Ēģiptes sadarbības padomes Lēmuma Nr. 2/89 piemērošanu, kas sakarā ar Spānijas un Portugāles pievienošanos Eiropas Kopienām groza Protokolu par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm